Bağışıklık Sistemi ve Aşılar Canlı Yayın Linkleri

Bağışıklık Sistemi ve Aşılar Canlı Yayın Linkleri

VİDEO İZLEMEK İÇİN: https://www.youtube.com/watch?v=ppEO74KHqsA&t=1857s

DAKİKALARA GÖRE KAYNAKLAR ve LİNKLER:

(Linkin üzerine tıklayarak bağlantıyı açabilirsiniz)
21:00 Suçiçeği hastalığının ABD’de yapılan istatistik çalışma sonuçları: http://www.journalagent.com/abantmedj/pdfs/ABANT-67699-ORIGINAL_ARTICLE-DILEK.pdf 27:30 İnsan DNA fragmanlarının aşı flakonlarında bulunduğuna dair çalışma: Teresa Deisher: Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26103708/ ) 29:00 MRC-5 (Suçiçeği besiyeri) Prospektus linki: https://www.msd.com.tr/static/pdf/VARIVAX_0.5ml_SC_Susp_Haz_Icin_Liyo_Toz_Icer_Flakon_ve_Coz_Icer_Kull_Haz_Enj_KUB.pdf WI-38 içeren Kızamıkçık aşısı prospektüs linki: https://www.msd.com.tr/static/pdf/MMR-II_SC_Enj_Icin_Liyo_Toz_Icer_Flakon_ve_Coz_Icer_Kull_Hazir_Enj_KT.pdf MRC-5 Ne demektir? https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5 WI-38 ne demektir? https://en.wikipedia.org/wiki/WI-38 30:20 Dünya genelinde salgınlar listesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Salg%C4%B1nlar_listesi 33:22 Boston Municipial Printing Office, 1901, 1908, 1912 basımları, Yıllık Boston Ölüm grafikleri istatistiklerinden alınmıştır. Hastalıkların istatistiklerini gösteren video kanalımıza yüklenmiştir: https://www.youtube.com/watch?v=UqihfL1K5M0&t=60s 34:10 Kızamık Türkiye İnsidansları: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/36/197/1601.pdf 36:12 Menenjit oluşturan etkenler; bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar, protozoa, helmintler ve diğer etkenler olabilir: http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/61/6114.pdf 37:36 Pnömokok (zatürre) bakterisinin suşları ve aşı ile suşlara karşı gelişen direnç: 1) Serious and invasive pediatric pneumococcal disease: epidemiology and vaccine impact in the USA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20109042/ 2) Competition between Streptococcus pneumaniae strains: implications for vaccine-induced replacement in colonization and disease ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23676265/ ) 3) The impact of specific and non-specific immunity on the ecology of Streptococcus pneumoniae and the implications for vaccination ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24089337/ ) 39:25 ABD’de 2000 yılında görülen 86 kızamık vakasının %34’ünün 20 yaş üzerinde olduğu bildirilmiştir ( www.nfid.org/factsheets/measlesadult.html,2002 ) 40:57 Küçükken kabakulak geçiren kadınların over kanseri geliştirme riski daha düşük. Hem antikor bakımından hem de öykü ile çalışma (PMID: 5939299, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5939299/ Epidemiologic study of malignancies of the ovaries) 41:52 Suçiçeğine karşı gelişen antikorun glioma karşı koruduğu (PMID: 21792750, Cytotoxicity of glioblastoma cells mediated ex vivo by varicella-zoster virus-specific T cells https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21792750/ ) 41:58 Küçükken kızamık ve benzeri ateşli enfeksiyon geçirenler meme haricindeki diğer kanserlerden koruduğuna dair çalışma. Her bir virüsün hastalığını geçirmek kansere yakalanma riskini azaltıyor. (PMID: 9824838, Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched controls https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9824838/ ) 42:27 İtalya’da Mastrangelo ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada son yüzyılda enfeksiyon hastalıklarının azalma oranı ile kanserin artma oranının aynı olmasındaki ilginç benzerlik (PMID: 9928868 Cancer increased after a reduction of infections in the first half of this century in Italy: etiologic and preventive implications, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9928868/ ) 43:02 Çocuklukta kızamık geçirmek anlamlı derecede lenfoma riskini azaltıyor. (PMID: 16406019, Do childhood diseases affect NHL and HL risk? A case-control study from northern and southern Italy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16406019/ PMID: 10737396, Risk factors for Hodgkin's disease by Epstein-Barr virus (EBV) status: prior infection by EBV and other agents https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10737396/ PMID: 15700307, Exposure to childhood infections and risk of Epstein-Barr virus--defined Hodgkin's lymphoma in women, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15700307/ Hatta başta kızamık olmak üzere virüsler direk olarak kanser tedavisinde kullanılmak üzere test ediliyor. (PMID: 19203112, Measles virus for cancer therapy, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19203112/ ) 50:25 CDC’nin ilaç firmalarından bağış aldığına dair: PMID: 25979454 Centers for Disease Control and Prevention: protecting the private good? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25979454/ ) 51:15 İnsan DNA fragmanlarının aşı flakonlarında bulunduğuna dair çalışma: Teresa Deisher: Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26103708/ ) 1:04:15 151.000 aile üzerinde yapılan araştırmada (2004) çocuklarını hiç aşılatmayan ailelerin genelde üniversite mezunu, yüksek gelirli aileler olduğu görülüyor. (PMID: 15231927, Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15231927/ ) 1:07:35 Thimerosal (civa)’nın 2011’de yapılan istatistik çalışmada ABD; 26 doz aşı ile dünyanın en fazla aşı uygulayan ülkesi. Ama bebek ölümlerde 33. Sırada. (PMID: 21543517, Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21543527/ ) 1:08:54 Glanz ve arkadaşlarının yaptığı (300000 çocuk ile) araştırmada %40’a yakın hastane ziyaretleri daha az. (PMID: 23338829, A population-based cohort study of undervaccination in 8 managed care organizations across the United States https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23338829/ ) 1:09:18 ABD’de VAERS (Aşı yan etki bildirim sistemi) incelenerek yapılan çalışmalarda DtaP aşısı olanlarda otizm gelişme riskinin yüksek olduğu var. (PMID: 24354891, A two-phase study evaluating the relationship between Thimerosal-containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United States, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24354891/ ) 1:10:52 Civa gastrointestinal sistemden %0,01 absorbe oluyor. MSS’e ve eritrositlere afinitesi var. Kan beyin bariyerini aşıp hızla beyne ulaşır. Gebe annede fetüste toplanır, fetüs konsantrasyonu anneden çok yüksek olabilir. Kronik zehirlenmesi bulguları: Titreme, aşırı duyarlılık, çekingenlik (eretizm), zayıflık, iştahsızlık, gastrointestinal bozukluk, tırnak dökülmesi. Gülme ağlama, mental gerilik… (Toksikoloji Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Prof. Dr. Nevin Vural, Ankara, 2005) 1:16:10 Türkiye’de yapılan aşılarda bulunan katkı maddeleri: https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/36-asi-icerikleri.html 1:18:07 Geierin 2007’de yaptığı vaka serisinde Rhogam aşısında thimerosal var ve yapılan bir çalışmada ensefalopati dolayısıyla regresif otizm geliştiği bildiriliyor. (PMID: 17454560, A case series of children with apparent mercury toxic encephalopathies manifesting with clinical symptoms of regressive autistic disorders, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17454560/ ) 1:18:40 Calgary Üniversitesinde yapılan bir deneyde salyangoz beyin hücresine civa yaklaştırıldığında sinir hücrelerinde oluşan dejenerasyonu gösteren çalışma: PMID: 11277574 Retrograde degeneration of neurite membrane structural integrity of nerve growth cones following in vitro exposure to mercury, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11277574/ ) 1:19:23 Civanın testislerde biriktiğine ve kısırlığa yol açabileceğine dair çalışma: 1:22:20 Aluminyumun bebeklerde günlük oral alımı: 1 mg/kg Hepatit B’de 0,6 mg Aluminyum var. (Kaynak: https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/36-asi-icerikleri.html) 1:23:30 Aluminyumun emilimi bağırsaklardan %1’den az. (Çalışma: Türkiye klinikleri Nöroloji Dergisi, https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-aluminyum-toksisitesi-ve-norodejeneratif-hastaliklardaki-rolu-70461.html ) 1:20:00 Aşılardaki alüminyumun adjuvan olarak bağışıklık sistemini aşırı aktive ettiği ve birçok otoimmün hastalıktan sorumlu olduğuna dair çalışmalar (PMID: 23609067, Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23609067/ ) 1:25:00 Suçiçeği Zonaya karşı koruyor (PMID: 22659447, Review of the United States universal varicella vaccination program: Herpes zoster incidence rates, cost-effectiveness, and vaccine efficacy based primarily on the Antelope Valley Varicella Active Surveillance Project data, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22659447/ ) 1:27:20 Tek aşı vurulanlara göre çoklu aşı vurulan bebeklerde K.Vasküler olay görülme riski 4 kat fazla (PMID: 17643770, Primary immunization of premature infants with gestational age <35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17643770/ ) 1:27:42 Prematüre bebeklerde yapılan aşılar daha riskli: (PMID: 17643770 Primary immunization of premature infants with gestational age <35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17643770/ ) 1:28:06 Altılı karma aşıların ani bebek ölümü riskini artırdığına dair çalışma: PMID: 15602672 Sudden and unexpected deaths after the administration of hexavalent vaccines (diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilius influenzae type b): is there a signal?, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15602672/ ) 1:29:35 Hemofilus Influenza aşısının Tip 1 diyabete sebep olduğu PMID: 12482192, Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12482192/ ) 1:29:40 Hepatit B aşısının Tip 1 Diyabete sebep olduğu (PMID: 11735306 Vaccines and the risk of insulin-dependent diabetes (IDDM): potential mechanism of action, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11735306/

1:30:00 KKK aşısı sonrası ITP oranı anlamlı bir şekilde yükseliyor. (PMID: 12534647 MMR vaccine and idiopathic thrombocytopaenic purpura, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12534647/ )